Produksjon og distribusjon av innhaldssak

I samband med rekrutteringskampanjar, har vi sett svært gode resultat av denne typen annonsering. Det gir ei unik moglegheit til å fortelle ei eller fleire historier om livet på innsida av bedrifta. Potensielle kandidatar blir betre kjende med deg som arbeidsgivar, og vi er typisk innom tema som er viktige spørsmål for ein potensiell kandidat:

  • Det unike og autentiske ved jobben
  • Korleis jobbar eigentleg bedrifta?
  • Langsiktige mål
  • Kven er menneska?
  • Kva kan eg bli ein del av?
  • Korleis kan eg passe inn her?
  • Karrieremoglegheiter
  • Visjon
  • Verdiar