Rekruttering

Ansettelser koster alltid – men alternativet er gjerne enda dyrere

Den største kostnaden i virksomheter er ofte knyttet til bemanning. Hvis en virksomhet må kutte kostnader er nedbemanning ofte resultatet. Denne artikkelen handler for øvrig ikke om kostnader knyttet til bemanning, den handler om kostnaden ved å ikke bemanne tilstrekkelig.

Les mer
Rekruttering

Kompetanseutvikling – et konkurransefortrinn i rekrutteringsprosessen

Tiden da man kunne skaffe seg en utdannelse for så å flyte på denne gjennom et helt liv er forbi. Innenfor de fleste yrker går utviklingen raskt og det er nødvendig med kontinuerlig læring for å kunne henge med.

Les mer
Stillingsannonser

Skal du rekruttere? Her kan du lese OPP sin oppdaterte undersøkelse om kandidatmarkedet i Trøndelag

Mange glemmer at kandidatmarkedet består av flere segmenter. Grovt sett kan vi dele markedet i to; de aktive og de passive. Men hva skal du gjøre for å treffe hele markedet? Her er våre beste råd.

Les mer
Stillingsannonser

Skal du rekruttere? Dette er forskjellen på aktive og passive søkende – og slik når du dem

Mange glemmer at kandidatmarkedet består av flere segmenter. Grovt sett kan vi dele markedet i to; de aktive og de passive. Men hva skal du gjøre for å treffe hele markedet? Her er våre beste råd.

Les mer
Stillingsannonser

Slik skriver du stillingsannonser som vekker interesse og gir effekt

Husk at annonsen skal skape en interesse man kanskje ikke visste at man hadde. Annonsen bør derfor ha som målsetting å både informere, motivere og engasjere.  

Les mer
Rekruttering

Slik «snakker» du til den rette søkeren

Noe av det viktigste du bør se etter i en kandidat, er søkerens indre motivasjon for stillingen og virksomheten det rekrutteres til. Christian Ingebrigtsen, daglig leder i Avantas, har noen gode råd som kan hjelpe deg på veien.

Les mer
Stillingsannonser

Pandemien har gjort det enda vanskeligere å rekruttere, men dette kan utgjøre en stor forskjell

Å få gode søkere når du skal rekruttere i 2021, kan være utfordrende. Har din bedrift et godt employer brand får du ikke bare flere gode søkere når du skal rekruttere – du får også mer motiverte søkere, mener Rune Lie i Bjørg Fjell Rekruttering

Les mer
Stillingsannonser

Derfor bør du ikke kreve for mye i stillingsutlysningen

Det er mye du bør tenke på når du setter kravspesifikasjoner i en stillingsannonse. Per Kristian Øwre, partner og regionsleder i Assessit, mener at mange ofte setter for mange krav. Her er hans beste råd i jakten på den rette kandidaten til jobben.

Les mer
Stillingsannonser

Derfor bør du tenke strategisk uansett om du skal ansette en leder eller en medarbeider

Tenker man helhetlig i en rekrutteringsprosess ender man alltid opp med et bedre resultat, mener rekrutterer Hege Svendsen. Hun mener det er gode grunner til å tenke strategisk uansett om du skal ansette en leder eller en medarbeider.

Les mer
Stillingsannonser

Rekrutteringsekspert: – En god annonse er helt avgjørende for å treffe riktig søker

Alle som har prøvd vet hvor utfordrende det kan være å finne riktig kandidat til stillingen man lyser ut. Og hva skal til for å nå den perfekte kandidaten, som kanskje allerede har en jobb i dag?

Les mer
Stillingsannonser

Hva koster en feilansettelse?

Hva koster egentlig en feilansettelse? Dette er et spørsmål man bør tenke godt over. Svaret er ikke nødvendigvis helt rett frem. Det vil variere fra bedrift til bedrift, stillingsnivå og stillingskategori. Vi kan uansett fastslå at det er dyrt.

Les mer
Employer branding

Employer branding – slik selger du arbeidsplassen

Employer branding handler om å selge ideen om en attraktiv arbeidsplass. Mange bedrifter har svært mye å gå på når det gjelder dette området. En gjennomsnittlig karriereside på bedriftens nettsted er ofte litt traust. Her finner du ofte en litt overordnet beskrivelse av bedriften, samt en oversikt over ledige stillinger.

Les mer
Stillingsannonser

Slik lager du stillingsannonser som skaper oppmerksomhet og interesse

Design og utforming av en stillingsannonse har flere oppgaver – og kan faktisk være avgjørende for å fange oppmerksomheten hos riktig kandidat. Her er det du bør tenke på når du skal utforme gode stillingsannonser. 

Les mer
Stillingsannonser

Trenger du egentlig en stillingsannonse?

Det er et spørsmål jeg får fra kunder med jevne mellomrom. Hvis du benytter et rekrutteringsbyrå eller setter deg godt inn i LinkedIn har du tilgang på et stort antall mulige kandidater gjennom søk.

Les mer
Employer branding

Sommervikariater kan være en viktig rekrutteringsarena for din bedrift. Her er seks gode råd til deg som skal på jakt etter de beste vikarene.

Vi skriver «bare» februar måned, men det kan lønne seg å tenke på sommervikarer allerede nå. Allerede 18. juni har mange skoler siste skoledag, og det betyr at de første ferieuttakene kun er fire måneder unna.

Les mer
Employer branding

Rekruttering: Derfor bør du tenke på kandidaten som en kunde

Hva skal til for å tiltrekke seg de beste hodene? Se på dine aktuelle jobbkandidater som kunder, og selg bedriften som en attraktiv arbeidsgiver.

Les mer
Employer branding

Rekrutteringsprosessen kan påvirke virksomhetens omdømme -på godt eller vondt

En rekrutteringsprosess innebærer kontakt og interaksjon mellom bedriften, rekrutteringsbyrået og en rekke potensielle kandidater. Etterlatt inntrykk etter en slik prosess er med på å påvirke bedriftens omdømme, som arbeidsgiver og leverandør.

Les mer
Employer branding

Rekruttering: Kandidatens hovedmotivasjon bør ligge i arbeidsoppgavene

Noe av det jeg anser for å være viktigst for å lykkes med en ansettelse er å sikre en god match mellom de faktiske arbeidsoppgavene og det kandidaten ønsker å jobbe med. Det skal jobbes 7,5 timer om dagen, 37,5 timer i uka eller ca. 1700 timer i året.

Les mer
Employer branding

Brand og employer brand – hva er forskjellen?

En sterk merkevare kan tiltrekke seg flere gode kandidater, men et sterk employer brand kan utrette mye mer. Det er skrevet tusenvis av bøker om merkevarebygging, markedsføring, merkevarer og employer branding.

Les mer
Annonsepakker Les mer om produktene Medium Pluss Premium

Målstyrt bannerannonsering

Det er gjort undersøkingar som viser ein klar samanheng mellom kontekst og effekt. Comscore tok for seg den såkalla «Halo-effekten». Halo-effekten vil i denne samanheng vere effekten av å vere til stades hos ei kjend nettavis med høgt truverd. Dette truverdet er med på å bygge truverd for di merkevare. Den viser at effekten av ein annonse […]

Les mer
Annonsepakker Les mer om produktene Medium Pluss Premium

Einingstilpassa produksjon

Materiellet blir deretter skalert oppover i størrelse, og eventuell tilleggsinformasjon blir lagt til. Annonsane blir optimalisert slik at dei er i høve til nettverkets retningslinjer, før dei blir korrekturlesne og godkjende av kunde og deretter lagt til publisering. Våre grafiske designarar produserer annonsen tilpassa dei forskjellige einingane og størrelsane, og jobbar for å få det […]

Les mer
Les mer om produktene

Målstyring

Ved annonsering på LinkedIn kan vi for eksempel målrette mot potensielle kandidatar med ei spesifikk utdanning eller eit spesifikt yrke. Moglegheitene er mange, og det som kan verke opplagt er ikkje alltid den beste løysinga. Vi hjelper deg å avdekke kva som skal til for å treffe dei rette kandidatane.

Les mer
Annonsepakker Les mer om produktene Pluss Premium

Målstyrt annonsering på Facebook, Instagram og LinkedIn

Det kan vere freistande å forsøke seg på dette sjølv, men ein skal vere klar over at det er mange feller å gå i når ein jobbar med sosiale nettverk. Visste du for eksempel at du ikkje berre hamnar i Facebook-feeden når du annonserer på Facebook? Du får i utgangspunktet annonsen spreidd i eit nettverk […]

Les mer
Annonsepakker Les mer om produktene Premium

Produksjon og distribusjon av innhaldssak

I samband med rekrutteringskampanjar, har vi sett svært gode resultat av denne typen annonsering. Det gir ei unik moglegheit til å fortelle ei eller fleire historier om livet på innsida av bedrifta. Potensielle kandidatar blir betre kjende med deg som arbeidsgivar, og vi er typisk innom tema som er viktige spørsmål for ein potensiell kandidat: […]

Les mer
Les mer om produktene

Papirannonse

Du kan velje mellom ei rekke forskjellige annonseformat, samt plassering på annonseside eller tekstside.Ei annonseside er ei side som kun inneheld annonsar. Ei tekstside inneheld i tillegg til annonsar også redaksjonelt innhald. I stillingsmarknaden opererer vi med attraktive pakkar, som er kraftig rabattert når ein kjøper fleire produkt. Be om eit tilbod på eit spesifikt […]

Les mer